Lid worden/contributie

Bij de BVV zijn er verschillende niveaus waarop wordt gebadmintond. Er is een  jeugdafdeling waar zowel recreatief wordt gebadmintond. En bij de senioren is het  mogelijk om zowel competitief als recreatief te badmintonnen. Afhankelijk van het gewenste niveau zijn de badmintontijden en contactpersonen verschillend.
Daarnaast heeft BVV op de dinsdagochtend de Koffiebadminton.

Een ieder, zowel jong als oud, heeft de mogelijkheid zonder dat hier een financiële vergoeding tegenover staat, 3 maal te badmintonnen bij BVV. Shuttles en leenrackets worden ter beschikking gesteld. Na deze gratis benutte speeldag, dient men een beslissing te nemen, of lid worden of stoppen.

Badmintonseizoen

Het badmintonseizoen loopt van 1 augustus t/m 31 juli. In de zomermaanden is de sporthal gesloten. De contributie dient via automatische incasso ieder jaar te worden voldaan

Lidmaatschap
Het lidmaatschap loopt van 1 augustus tot en met 31 juli en wordt stilzwijgend met 1 jaar verlengd. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren of via de link onderaan de pagina. De schriftelijke opzegging moet voor de 1 juli bij de ledenadministratie zijn ontvangen. U ontvangt van ons een mail bevestiging. Bij tussentijdse opzegging zal er geen restitutie van de betaalde contributie plaatsvinden.

Contributie per jaar:

  • Jeugd: € 77,50
  • Senioren recreanten: € 107,50
  • Senioren competitie: € 120,00
  • Koffiebadminton: 108,00

Ja, ik word lid

Afmeldingen dienen voor 1 juli bij de ledenadministratie te worden gemeld via deze link.