Marcel van Hooff

Bondzaken

Gestart met badminton in Utrecht, daarna aantal jaar in Gorkum en nu geruime tijd in Venhuizen.
Van recreant badminton ook nu al enige jaren teamgenoot in competitieteam van de BVV in de regiocompetitie Noord-Holland. Buiten het spelen in het competitieteam hou ik mij ook bezig met de administratie van de verenging met betrekking tot de bond en het actuele ledenbestand. Dus voor aan- en of afmeldingen in ons ledenbestand kunt u zich tot mij wenden. Verder vind ik het leuk om bij te dragen aan de gezelligheid binnen onze club tezamen met de overige (bestuurs)leden.